Nawigacja

Nawigacja

KSIAŻKI NASZYCH MARZEŃ

    W roku szkolnym 2015/2016 szkoła przystąpiła do Rządowego Programu

„Książki naszych marzeń”. W ramach programu biblioteka szkolna realizowała zadania zgodnie z harmonogramem. Odbyły się:

1. Lekcje biblioteczne.

2. Spotkania czytelnicze z bohaterem książki Franklin.

3. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

4. Apel biblioteczny „W świecie bajek”.

5. Konkursy wiedzy o książkach i bajkach.

6. Konkursy plastyczne.

         Zrealizowano również cztery projekty edukacyjne w poszczególnych klasach szkoły podstawowej:

- „Książka moim przyjacielem”

- „Papirus, a papier”

- „Bajki znane i lubiane”

-„Jak powstaje książka”        

Realizacja programu umożliwiła uczniom:

- rozwój zainteresowań czytelniczych,

- opanowanie zasad zdrowej rywalizacji,

- usystematyzowanie wiedzy na określony temat,

- możliwość nawiązania współpracy z Biblioteką Publiczną w Bielsku Podlaskim.

         Dzięki włączeniu się szkoły do Rządowego Programu wzbogacono księgozbiór biblioteki o 96 woluminów, co przyczyniło się do zwiększenia częstotliwości wypożyczania książek przez uczniów.

   

   

 

 

 

 

http://help.edupage.org/

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
    ul.Wojska Polskiego 17
    17 - 100 Bielsk Podlaski
  • (85)833-26-80
    fax.(85)833-26-81

Galeria zdjęć