Nawigacja

Nawigacja

DORADZTWO ZAWODOWE

Uczniowie klas Gimnazjum i SPP objęci są programem „Doradztwa zawodowego”, którego główne cele to:

 1. określenie predyspozycji i zainteresowań uczniów Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy;
 2. wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych;
 3. przygotowanie młodzieży Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej;
 4. tworzenie i systematyczna aktualizacja bazy edukacyjno-informacyjnej z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego;
 5. gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia;
 6. zapoznanie z miejscami pracy i poszczególnymi zawodami;
 7. przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 

W celu zwiększenia atrakcyjności podejmowanych działań w tym pogłębieniu umiejętności społecznych uczniów organizowane są różnorodne wycieczki dydaktyczne:

 1. wycieczki do instytucji użyteczności publicznej: Urząd Gminy, Urząd Miasta, Urząd Pracy;
 2. wycieczki do zakładów pracy: np.Ikea Industry Orla, SUEMPOL;
 3. wycieczki do punktów usługowych: szewc, fryzjer, kosmetyczka, ogrodnik, stomatolog, sprzedawca, weterynarz, kelner, kucharz, mechanik, pielęgniarka.

 

W ramach zajęć przysposobienia do pracy uczniowie podejmują czynności praktyczne w zakresie:

 1. gospodarstwa domowego;
 2. ogrodnictwa;
 3. prac stolarskich;
 4. prac administracyjno – biurowych.

 

Dodatkowo szkoła współpracuje z placówkami specjalnymi naszego miasta i regionu t.j.:

 • Warsztat Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim,
 • Specjalne placówki oświatowe z Białegostoku, Hajnówki, Sokółki, Długoborza, Siemiatycz, Suwałk.

Zapraszamy do galerii zdjęć w albumie fotograficznym z zakładką : „Z życia klas SPP”.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
  ul.Wojska Polskiego 17
  17 - 100 Bielsk Podlaski
 • (85)833-26-80
  fax.(85)833-26-81

Galeria zdjęć