Nawigacja

Nawigacja

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

       

     

     

   W ramach realizacji programu prowadzone są  zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie zgodnie z własnymi zainteresowaniami i predyspozycjami uczęszczają na wybrane zajęcia kół zainteresowań.

 • ZESPÓŁ WOKALNO- TANECZNY "Tęcza"

      Jego założycielem i  instruktorem jest Wioleta Jastrzębska. Dba ona o dobór repertuaru, choreografię do poszczególnych piosenek oraz opracowuje rekwizyty.Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Uczęszczają  w nich  dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

    Głównymi celami zajęć jest: rozbudzanie zainteresowań muzycznych, dostarczanie radosnych przeżyć dzieciom, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie słuchu i głosu, stymulacja prawidłowego rozwoju i zachowania. Dzieci z zespołu swoimi występami uświetniają większość imprez i uroczystości szkolnych, takich  jak: Dzień Nauczyciela, Wigilia szkolna, Choinka, Święto Wiosny, Święto rodzinki, zakończenie roku szkolnego.

  Członkowie zespołu starają się również promować placówkę środowisku lokalnym. Uczestniczą między innymi w: Konkursie tańca „Baw się i tańcz”, „Wielkim Święcie Małego Człowieka” w Sokółce

   Zespół wokalno-taneczny „Tęcza” ma w swoim dorobku bogaty repertuar. Podczas występów jest miło przyjmowany i nagradzany. Jego członkowie prezentując „różne barwy tęczy” udowadniają, że osoby niepełnosprawne nie są inne, gorsze.

Opiekun koła - Wioleta Jastrzębska

 

KOŁO EKOLOGICZNE „Ekoludki”.

    Uczniowie uczęszczający na zajęcia pogłębiają widomości z zakresu funkcjonowania organizmu oraz wpływu działalności człowieka na przyrodę.  Poznają różnorodność gatunkową najbliższej okolicy, dbają o estetykę terenu zieleni w okolicy szkoły.  Prowadzą hodowle zwierząt w pracowni biologicznej (chomiki i ryby).  Propagują zdrowy styl życia w zgodzie z otaczającym środowiskiem przyrodniczym.

   Uczniowie biorą udział w akcjach i przedsięwzięciach związanych  z ochroną przyrody i środowiska.  Uczestniczą w akcji „Sprzątanie Świata – Polska”,  Święcie Drzewa oraz Światowym Dniu Ziemi. Zbierają makulaturę, zużyte baterie i nakrętki.  

  Wszystkie prowadzone działania maja na celu kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów.

Opiekun koła - Małgorzata Lewczuk.

 • KOŁO TEATRALNE „Kleks”

  Teatrzyk „Kleks” działa  w ramach zajęć pozalekcyjnych. Prowadzony jest przez: Marię Kuprianowicz, Małgorzatę Łapińską i Iwonę Rajecką. Spotkania odbywają się raz w tygodniu oraz w zależności od potrzeb.

  Uczniowie uczęszczający na zajęcia koła, brali udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych wojewódzkich mi.n.:

-wigilia szkolna,

-„Dzień nauczyciela”

-„Dzień Rodzinki”

-konkursie tańca „Baw się i tańcz”

-Przeglądzie Teatralnym Szkolnictwa Specjalnego „I Ty możesz zostać aktorem”

  Poza typowymi działaniami przygotowującymi uczniów do występów na scenie, rozwijamy umiejętność współdziałania w zespole, dostarczamy bodźców zwiększających poczucie własnej wartości i pokonanie tremy. Poszukujemy tez ciekawych rozwiązań artystycznych i nowych środków wyrazu oraz promujemy szkołę na szerszym forum pozaszkolnym.

                 Opiekunowie koła - Maria Kuprianowicz, Małgorzata Łapińska, Iwona Rajecka

 

 • Koło komputerowe

       Od kilku lat na terenie szkoły działa koło komputerowe. Obecnie prowadzone są dwie grupy. W pierwszej uczestniczą uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej, w drugiej uczniowie gimnazjum. Tematyka zajęć dobierana jest do poziomu wiedzy uczniów. Uczestnicy koła zapoznają się z budową i działaniem komputera, poznają możliwości wykorzystania techniki komputerowej. Uczą się korzystać z programów użytkowych tj. Microsoft Word, Paint, korzystają z programów edukacyjnych. Wyszukują w Internecie potrzebne informacje. Uczą komunikować się na odległość oraz wykorzystać komputer jako źródło dostępu do rozrywki.

Zajęcia prowadzone są w konwencji nauki poprzez zabawę przez co uczniowie bardzo chętnie w nich uczestniczą.

Opiekun koła: Marta Giżewska

  W ramach realizacji programu „Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów” w naszej szkole odbędzie się cykl akademii muzycznych. Koncerty będą odbywały się w naszej szkole. Dzięki nim uczniowie będą mogli zobaczyć i usłyszeć różnorodne instrumenty, poznać różne style muzyczne jak również zapoznać się z folklorem różnych narodów. Podczas audycji będą również odbywały się różnego rodzaju konkursy i zabawy muzyczne, które uczą i wychowują. Tematyka tych zabaw będzie dotyczyła dobrego zachowania i wychowania.
  W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy następujące tematy audycji muzycznych:
- „Wycieczka do muzycznej krainy” – audycja muzyczna w formie quizu,
- „ Polska tańcem malowana” – poznanie tradycji Podlasia, udział w audycji pary tanecznej,
- „W co się bawić?” – poznamy bogaty dorobek Wojciecha Młynarskiego,
- „ Poznajcie folklor bawarski’- zapoznanie z folklorem Austrii i Niemiec.

 

Zespół programu 
„Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów”

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
  ul.Wojska Polskiego 17
  17 - 100 Bielsk Podlaski
 • (85)833-26-80
  fax.(85)833-26-81

Galeria zdjęć