Nawigacja

Nawigacja

WIADOMOŚCI Ogrodnictwo POZNAJEMY ZAWODY Gospodarstwo domowe Dbamy o zdrowie Z życia klas SPP Kawiarenka "Cztery Pory Roku"

Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

WIADOMOŚCI

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, by mogli uczestniczyć w życiu społecznym.

Nauka w szkole trwa 3 lata, ale istnieje możliwość wydłużenia etapu nauczania o jeden rok. Klasy liczą od 6 do 8 uczniów. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia, programach edukacyjno-terapeutycznych, a ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy.

Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem  specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

Kształcenie uczniów w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest dostosowane do potrzeb  edukacyjnych i możliwości  psychofizycznych  uczniów.

EDUKACJA W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY OBEJMUJE:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

W ramach funkcjonowania uczniowie poszerzają swoją wiedzę o treści przyrodniczo – matematyczne oraz humanistyczno-społeczne. Na zajęciach z wiedzy użytecznej omawiane są aktualne wydarzenia z kraju i ze świata . Na tych lekcjach doskonalone jest też posługiwanie się pieniędzmi, odczytywanie godziny na zegarze, mierzenie, ważenie. Nasi wychowankowie uczą się jak wypełniać ankiety, druki , dokumenty , wnioski do urzędów . Zastanawiają się nad własną przyszłością, nad tym, co mogą robić, co chcieliby robić, gdzie w przyszłości mogliby pracować. Poznają podstawowe pojęcia związane z pracą , BHP pracy , dowiadują się kto może im pomóc w poszukiwaniu pracy.

Rewalidację indywidualną

(ogólnorozwojową, logopedyczną) – zajęcia te wspomagają rozwój uczniów, usprawniają zaburzone funkcje, rozwijają zainteresowania.

Wychowanie fizyczne

 Umożliwia usprawnianie obniżonych funkcji ruchowych u uczniów, pozwala kształtować ich sylwetkę, uczy sportowej rywalizacji. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej, siłowniach i na terenach sportowych.

Zajęcia kształtujące kreatywność  

(plastyczne, wokalno-muzyczne, teatralne) – w trakcie tych zajęć uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia, zainteresowania i talenty.

Przysposobienie do pracy

 W ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:

GOSPODARSTWO DOMOWE

Obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz sporządzanie i wydawanie posiłków.  Uczniowie nabywają umiejętności korzystania z wyposażenia kuchni, uczestniczą w przygotowywaniu śniadań, dań obiadowych, przekąsek i deserów na miarę swoich indywidualnych możliwości. Wykonują prace porządkowe typu zmywanie, pranie, prasowanie. Nabywają umiejętności przydatnych w codziennym życiu.

PRACE OGRODNICZE

Wykonują proste prace porządkowe, uczą się korzystać z narzędzi z zachowaniem zasad bhp, wysiewają nasiona, sadzą rośliny. Uczniowie pielęgnują rabatkę szkolną i wykonują prace zgodne z porami roku         (uprawa i pielęgnacja roślin, prace na działce, tworzenie różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych).

PRACE BIUROWE

 Obsługa urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, bindownica, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie.

PRACE STOLARSKIE   

Uczniowie uczą się podstaw obsługi sprzętów stolarskich takich jak wkrętarka, wyrzynarka, piła, ściski stolarskie. Wykonują drewniane elementy dekoracyjne typu ramki, świeczniki, szkatułki i przedmioty użytkowe typu półki, stoliczki, kwietniki, karmniki. Uczą się obróbki i dekoracji drewna. Wykonują prace z zakresu modelarstwa jak i proste prace konserwatorskie na terenie szkoły. wytwarzanie drobnych przedmiotów z drewna: kwietniki, wieszaki, zabawki oraz naprawy stolarskie.

RĘKODZIELNICTWO

Wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych: technik: malowanie na szkle, haft , orgiami,

materiałów: drewno, glina, sznurek, modelina, tektura, koraliki, szkło, nici, wełna, bibuła, papier kolorowy itp.

Zajęcia z przysposobienia do pracy odbywają się w odpowiednio wyposażonych pracowniach.

W celu zwiększenia atrakcyjności procesu edukacyjnego i pogłębienia umiejętności społecznych uczniów organizowane są różnorodne wycieczki dydaktyczne, wystawy, konkursy itp.

PROGRAM_NAUCZANIA.doc

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
    ul.Wojska Polskiego 17
    17 - 100 Bielsk Podlaski
  • (85)833-26-80
    fax.(85)833-26-81

Galeria zdjęć