Nawigacja

Nawigacja

Baza szkoły

 

   Po zmianie siedziby szkoły oraz przeprowadzonym remoncie, wszystkie obiekty bazy szkolnej są nowoczesne oraz dostosowane do potrzeb uczniów.

  Obiekt szkolny nie posiada barier architektonicznych (posiada windę osobową wewnętrzną, podnośnik wewnętrzny oraz podnośnik zewnętrzny).


  W szkole znajdują się sale edukacji wczesnoszkolnej, w tym cztery przystosowane do nauki uczniów z autyzmem. Każda z nich posiada komplet ergonomicznych stolików i krzeseł, przystosowanych do wzrostu uczniów, oraz regały, w których uczniowie przechowują podręczniki i przybory szkolne. Sale wyposażone są w nowoczesne i różnorodne pomoce dydaktyczne oraz audiowizualne. Jedna z nich posiada tablicę interaktywną, w większości klas znajdują się komputery, telewizory oraz magnetofony. Wystrój pomieszczeń jest bogaty i estetyczny. W każdej sali wyodrębniony jest kącik do relaksacji i zabawy.

  Starsi uczniowie szkoły korzystają z bogato wyposażonych pracowni przedmiotowych. Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową, pracownię matematyczną, j. polskiego, j. rosyjskiego, zajęć artystycznych, religii, zajęć technicznych, geografii oraz przedmiotów przyrodniczych. Sala, w której odbywają się lekcje przyrody, biologii oraz chemii wyposażona jest w tablicę interaktywną, telewizor z odtwarzaczem DVD, dostęp do Internetu. W pracowni wyodrębniony jest kącik hodowli zwierząt. Uczniowie opiekują się chomikami, rybami w akwarium oraz szynszylem.

  Pracownie przedmiotowe wyposażone są w różnorodne, atrakcyjne dla ucznia pomoce dydaktyczne:

- binokulary, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, narzędzia do samodzielnego przygotowania preparatu mikroskopowego,

- szkło laboratoryjne,

- zestawy badawcze do chemicznej analizy wody i gleby,

- zestawy badawcze do określania składu fauny stawu oraz ściółki leśnej,

- zestawy konstrukcyjne, urządzenia i mierniki do przeprowadzania doświadczeń fizycznych,

- zestawy konstrukcyjne do nauki geometrii,

- szeroką gamę modeli biologicznych i przyrodniczych,

- komplety map geograficznych oraz historycznych,

- zestawy plansz edukacyjnych,

- przedmiotowe ćwiczenia interaktywne, programy multimedialne, filmy oraz słuchowiska,

- rzutnik multimedialny, magnetofony oraz telewizory.

   Poza typowymi pracowniami przedmiotowymi w naszej szkole znajdują się klasopracownie dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz SPP.   Wszystkie sale wyposażone są w kąciki sanitarne z umywalkami oraz meble, w których uczniowie zostawiają książki i przybory szkolne. O wygląd klasopracowni dbają także sami uczniowie, którzy pod opieką nauczycieli wykonują różnorodne prace plastyczne i techniczne.

  Uczniowie podczas zajęć przysposobienia do pracy oraz techniki korzystają ze specjalnie wyposażonej sali gospodarstwa domowego. W tym pomieszczeniu poznają i doskonalą zasady obsługi sprzętu AGD, korzystają z pralki, zmywarki oraz żelazka. Pod opieką nauczycieli przygotowują różnorodne potrawy i przetwory. Poznają zasady właściwego przechowywania żywności, estetycznego podania przygotowanego posiłku oraz racjonalnego wykorzystania dostępnych produktów spożywczych.

 

     W naszej szkole znajdują się gabinety specjalistyczne:

- dwa gabinety logopedyczne,

- dwa gabinety do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych,

- gabinet korekcji wad postawy,

- gabinet integracji sensorycznej,

- sala doświadczania świata,

- gabinet do terapii taktylnej i terapii ręki.

  Szkoła posiada gabinet pedagoga oraz gabinet pielęgniarki, w których uczniowie mogą liczyć na pomoc specjalistów a rodzice na fachową poradę.

   Szkoła posiada także salę gimnastyczną wyposażoną w niezbędny sprzęt do zajęć wychowania fizycznego.  Odpowiednio wyposażoną siłownię oraz asfaltowe boisko do gry w koszykówkę.  Uczniowie mogą korzystać z zaplecza sanitarnego szkoły oraz sauny.

  Miejscem, do którego chętnie uczęszczają nasi uczniowie, jest szkolna biblioteka. Bogate zbiory książek, czasopism, przewodników, encyklopedii, słowników, lektur oraz wspaniały wystrój zachęcają uczniów do częstego odwiedzania szkolnej biblioteki.

  W szkole funkcjonuje dobrze wyposażona świetlica. Uczniowie korzystają z trzech pomieszczeń w tym sali ze sprzętem RTV. Do dyspozycji uczniów jest plac zabaw oraz sala gimnastyczna.

   Ważne uroczystości szkolne odbywają się w specjalnie przeznaczonej do tego celu auli szkolnej. W pomieszczeniu swobodnie mogą przebywać wszyscy uczniowie szkoły. Aula szkolna to miejsce, w którym odbywają się zebrania z Rodzicami oraz szkolenia Rady Pedagogicznej.

      Szczególnym miejscem w naszej szkole jest Izba Patrona. W pomieszczeniu tym znajdują się publikacje oraz pamiątki związane z osobą Jana Pawła II.

 

  Teren wokół szkoły zagospodarowany jest w sposób umożliwiający wszechstronny kontakt z przyrodą. Uczniowie korzystają z zasobów środowiska przyrodniczego, uczestniczą w terenowych zajęciach edukacyjnych oraz praktycznych zajęciach ogrodniczych. Założony ogród jest również miejscem relaksu i aktywnego odpoczynku.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć naszej szkoły.

http://zssbielskpodl1.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=124

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
    ul.Wojska Polskiego 17
    17 - 100 Bielsk Podlaski
  • (85)833-26-80
    fax.(85)833-26-81

Galeria zdjęć