Nawigacja

Nawigacja

 

Szkoła Podstawowa

II –III A            Wychowawca             Halina Car

I-III B               Wychowawca             Marta Pietruczuk

I  U                  Wychowawca             Ewa Osipiuk

III ABU            Wychowawca             Monika Borowska

IV AU              Wychowawca             Dariusz Filimoniuk

IV - V B           Wychowawca             Marta Łukaszewicz

IV - V B           Wychowawca             Marta Giżewska

IV - V A           Wychowawca             Małgorzata Lewczuk

V - VI B           Wychowawca             Eugeniusz Wieremczuk

VI B                 Wychowawca             Mirosława Gałaszewicz

VI - VIII C         Wychowawca             Barbara Panasiuk

VI - VIII A         Wychowawca             Beata Jacewicz - Jakonczuk

 

 

Gimnazjum

III AB G           Wychowawca             Małgorzata Ostrowska

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

I - III B SPP      Wychowawca             Wioleta Jastrzębska

I-III C SPP        Wychowawca             Małgorzata Łapińska

 

 

Legenda

A – niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

B – niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym

C - niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

AU – autyzm i niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

BU – autyzm i niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

D – autyzm w normie intelektualnej

 

G – gimnazjum

SPP – Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
    ul.Wojska Polskiego 17
    17 - 100 Bielsk Podlaski
  • (85)833-26-80
    fax.(85)833-26-81

Galeria zdjęć