Nawigacja

Nawigacja

Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA„Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki”.

Joanne K. Rowling

    

 

Zadania i funkcje biblioteki

 

Biblioteka szkolna, tak jak wszystkie inne typy bibliotek, ma następujące zadania do wypełnienia: gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz prowadzenie szerokiej informacji o gromadzonych zbiorach własnych.

Biblioteka aktywnie uczestniczy w realizacji celów i zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły. Kształtuje umiejętności uczniów w zakresie samodzielnego poszukiwania informacji, umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów, rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. Dba również o kulturę i rozwój osobowy uczniów.

Biblioteka umożliwia doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, służy popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz poszerzaniu wiedzy o regionie.

 

Zbiory biblioteki obejmują:

▪ lektury - bajki, baśnie, legendy, opowiadania dla najmłodszych

▪ powieści przygodowe, obyczajowe, historyczne, fantastyczne

▪ poradniki, encyklopedie, słowniki, leksykony


REGULAMIN SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mają prawo do bezpłatnego korzystania: uczniowie szkoły, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

- wypożyczając je do domu,

- czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),

- wypożyczając je na lekcje.

4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 1 miesiąca. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczanych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu.

6. Czytelnik, który nie odda książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego do momentu oddania wypożyczonej pozycji.

5. Uczeń dokonujący zwrotów książek musi podać swoje nazwisko, imię i klasę.

6. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki i inne wypożyczone materiały należy zwrócić do biblioteki.

7. Czytelnicy (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek i innych materiałów. Wykaz nazwisk uczniów lub pracowników szkoły, którzy nie dokonali zwrotu pobranych materiałów bibliotekarz przekazuje dyrektorowi szkoły, który podejmuje stosowne działania umożliwiające szybki zwrot wypożyczonych książek.

8. Na terenie biblioteki szkolnej nie wolno spożywać posiłków.

9. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbania o wypożyczone materiały oraz o pomieszczenie biblioteczne. Przed wypożyczeniem książkę należy obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.

10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki bądź innych materiałów bibliotecznych, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej.

10 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI

1. Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami a dzieckiem. Dziecko wsłuchane jest w głos rodzica, a bliski kontakt daje mu poczucie bezpieczeństwa.

2. Książki rozwijają pamięć i wyobraźnię dziecka.

3. Słuchanie bajek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do samodzielnej nauki czytania.

4. Książki wychowują. Jeżeli dobierzemy odpowiednią lekturę, dzieci będą utożsamiały się z książkowym bohaterem.

5. Książki wyrabiają wrażliwość.

6. Słuchanie książek odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas.

7. Książki rozwijają pasję kolekcjonerską.

8. Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku. Niektóre dzieci lubią słuchać ciągle tych samych bajek. Często może to być znak, że coś je nurtuje, niepokoi lub cieszy.

9. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzienne sprawy.

10. Książki podpowiadają jak porozumieć się z rówieśnikami i rodzeństwem.

 

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

 

SPOTKANIE BIBLIOTECZNE „CZYTAM I TWORZĘ”

 

 W dniach 04.04 2014 r , 15.04.2014r  uczniowie Zespołu Szkół im.Jana Pawła II uczestniczyli w wiosennych i wielkanocnych warsztatach  literacko –plastycznych „Czytam i tworzę”.

Warsztaty plastyczne techniką batic klejowy poprowadził p. Daniel Gromadki.

W bibliotece szkolnej zagościły barwne prace. Inspiracji uczestnikom warsztatów dostarczyły wiersze p.Beaty Jacewicz oraz p.Danuty Ludwiczak.

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH.

23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim. Z tej okazji uczniowie wystąpili z montażem słowno – muzycznym „Książka moim przyjacielem”, wzięli  udział w konkursach i zabawach.. Na zakończenie spotkania p. B.Jacewicz przeczytała znane i lubiane wiersze dzieciństwa. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie spotkaniem.

 

 

Małgorzata Łapińska

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
    ul.Wojska Polskiego 17
    17 - 100 Bielsk Podlaski
  • (85)833-26-80
    fax.(85)833-26-81

Galeria zdjęć