Nawigacja

Nawigacja

Program BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

Nagłówek

Podjęte działania zapewniające uczniom bezpieczeństwo w szkole.

W szkole zostały wdrożone następujące dokumenty, regulujące organizacyjne funkcjonowanie placówki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów:

1.     -  „Zestaw procedur na wypadek sytuacji kryzysowych”

2.     -  „Procedury bezpieczeństwa w czasie wycieczek, imprez okolicznościowych, sportowych i dyskotek”

3.     - „Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów”

4.     -  „Szkolny system spójnych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów”

5.     -   Plan ewakuacji

6.     -   „Program bezpieczna i przyjazna szkoła”

7.     -   Regulaminy klasopracowni.

 

Bezpieczeństwo uczniów w szkole zapewniano poprzez:

1.       1. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:

- zapoznanie uczniów z regulaminami klasopracowni,

- zapewnienie bezpieczeństwa uczniów na podstawie procedur (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wychowania fizycznego, dyskotek, wycieczek, zajęć dodatkowych)

- nauczycieli zobowiązano do wypełniania dokumentacji wycieczek,

- uczniowie podczas przerw objęci są opieką nauczycieli według ustalonego grafiku,

- w czasie przerw zagospodarowano wolny czas poprzez: wdrożenie cyklu spotkań bibliotecznych i harcerskich każdego dnia tygodnia, spędzanie przerw śródlekcyjnych przy muzyce,

- Przeprowadzono próbny alarm z udziałem strażaków,

- w czasie pobytu w szkole uczniowie opuszczają teren placówki pod opieką osób dorosłych (np. wyjście do sklepu podczas przerwy)

- uczniowie dojeżdżający mają zapewnioną opiekę świetlicową, oraz opiekę podczas dojazdu i odjazdu autobusów szkolnych.

 

  2.  Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w ruchu drogowym:

- przeprowadzono zajęcia warsztatowe oraz spotkanie uczniów z przedstawicielami policji,

- wychowawcy przeprowadzili pogadanki oraz zajęcia praktycznej nauki przejścia przez ulicę,

- przeprowadzono IV Edycję Konkursu „Znam przepisy ruchu drogowego”

 

3.  Kształtowanie potrzeb dbałości o zdrowie:

- wdrożenie do realizacji programu „ Wychowanie przez sport”

- wprowadzenie cyklu pogadanek i zajęć warsztatowych promujących zdrowy styl życia,

- przyjęcia i porady pielęgniarki szkolnej.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
    ul.Wojska Polskiego 17
    17 - 100 Bielsk Podlaski
  • (85)833-26-80
    fax.(85)833-26-81

Galeria zdjęć